ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาคัดแยกขยะบริเวณงานลอยกระทงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าเป็นจิตอาสาคัดแยกขยะบริเวณงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยฯ ให้ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อน 16.00 น.

นุชจรินทร์ ฟักแฟง    21 พ.ย. 2561, 10:56    คณะวิศวกรรมศาสตร์กิจกรรมใกล้จะมาถึง

ลำดับ กิจกรรม คณะ/วิทยาลัย วันที่
1 โครงการงานประจำปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 - 26/12/2562
2 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่ 2) มหาวิทยาลัย 11/06/2562
3 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่ 1) มหาวิทยาลัย 06 - 08/03/2562
4 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4 (วันมาฆบูชา) มหาวิทยาลัย 20/02/2562 - 20/03/2562
5 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย 14/02/2562
6 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14/02/2562
7 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย 12 - 14/02/2562
8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12/02/2562
9 โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการในงานวิศวกรรม Thailand 4.0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12/02/2562
10 กิจกรรมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย 11/02/2562


กิจกรรมล่าสุด

ลำดับ กิจกรรม คณะ/วิทยาลัย วันที่
1 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 (วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย 18/01/2562
2 จิตอาสาร่วมกับอบต.คลองหก (บริเวณริมเขื่อนหน้าพระพรหม ม.1) มหาวิทยาลัย 16/01/2562
3 กิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้น้อง คณะศิลปศาสตร์ 11/01/2562
4 นักศึกษาจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนทองสถิตวิลล่า 6 เขตสายไหม คณะบริหารธุรกิจ 08/01/2562
5 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย 07/01/2562
6 นักศึกษาจิตอาสาพัฒนาบ้านเด็กอ่อนรังสิต คณะบริหารธุรกิจ 07/01/2562
7 จิตอาสาพัฒนาชุมชนสอนหนังสือให้กับเด็ก บ้านพักฉุกเฉินรังสิต จังหวัดปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจ 07/01/2562
8 นักศึกษาจิตอาสาพัฒนาบ้านเด็กอ่อนรังสิต คณะบริหารธุรกิจ 06/01/2562
9 นักศึกษาจิตอาสาพัฒนาสังคมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ 06/01/2562
10 นักศึกษาจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดระฆังพรพมรังสี คณะบริหารธุรกิจ 06/01/2562